HAKKYn sisäinen kirjautuminen / HAKKY internal login

Kirjaudu / Login:

Kirjautuminen vain HAMK-Moodleen - Login only to HAMK-Moodle

Kysymykset ja vikaraportointi Helpdeskin kautta.
Questions and bug reports via Helpdesk.